top of page

Bibliografie

 1. Rijpend geluk

 2. Liefde moet groeien

 3. Tussen het onkruid bloeit de liefde

 4. Oogst van geluk

 5. Het warme vuur van het geluk

 6. Laat je door niets verontrusten

 7. Liefdesbloesem

 8. Morgen komt het geluk

 9. Zomer van geluk

 10. Erfenis van de liefde

 11. Na regen komt zonneschijn

 12. De zon blijft altijd schijnen

 13. Nu begint de lente

 14. Wuivende halmen

 15. Gebonden schoven (Ruisend graan-vierluik 1)

 16. Geluk in etappes

 17. Liefde zoekt altijd een weg

 18. De laatste strohalm (Ruisend graan-vierluik 2)

 19. Als het koren is gerijpt (Ruisend graan-vierluik 3)

 20. Het ware geluk

 21. Liefde verandert alles

 22. Grazige weiden, vruchtbaar land (Ruisend graan-vierluik 4)

 23. En toch keert het geluk terug

 24. Rosegaert (Rosegaert-trilogie 1)

 25. Morgen zal het anders zijn

 26. De rode freule van Rosegaert (Rosegaert-trilogie 2)

 27. Waarheen de weg mij voert (Met heel mijn hart-trilogie 1)

 28. Door liefde verbonden

 29. Romance op Rosegaert (Rosegaert-trilogie 3)

 30. Koren en kaf (Met heel mijn hart-trilogie 2)

 31. Met de wind in de zeilen

 32. Als het tij keert

 33. Als ik jou niet had

 34. Beproefd geluk

 35. Je weet toch waarom

 36. Na eb komt de vloed

 37. Venster op morgen

 38. Anker der hoop

 39. Toen de dijken braken

 40. Zoeken naar geluk

 41. Daar komt de dokter

 42. Melodie in de wind (Met heel mijn hart-trilogie 3)

 43. Pleegzuster Anne (Zuster Anne-trilogie 1)

 44. De dokter verliefd

 45. Alleen de liefde telt

 46. Altijd leeft de rivier

 47. Paars bloeit de heide

 48. Geen roos zonder doornen (Zuster Anne-trilogie 2)

 49. Als de rozen in bloei staan (Zuster Anne-trilogie 3)

 50. Woelige wateren

 51. De dokter zegt het

 52. Bij storm en ontij

 53. Het kangeroehuis

 54. Een vlam in de wind

 55. Een bruid voor de Iepenhof

 56. De korenmaat

 57. Samen staan we sterk

 58. Een handvol zwarte stenen

 59. Licht in de Nacht

 60. Brekende golven

 61. Een lied van verlangen

 62. Er is een keuze

 63. De reunie

 64. Hanna uit de gorzen

 65. Gelukkig begin

 66. Als jij op me wacht

 67. De visserszoon

 68. Het huis Moerland (Moerland-trilogie 1)

 69. Late liefde

 70. Hoeve het Paradijs

 71. De bronzen spiegel

 72. Zomer op Moerland (Moerland-trilogie 2)

 73. Bijna verdwaald

 74. De gouden ketting

 75. Josephine

 76. Terug naar Moerland (Moerland-trilogie 3)

 77. Kostbaar kleinood

 78. De erfgenaam

 79. Wat een familie

 80. Rondom Frederike

 81. Goede vaart (Schipperstrilogie 1)

 82. Tante Tara

 83. Dubbelgezin

 84. Voorbij de horizon (Schipperstrilogie 2)

 85. Lieve kinderen

 86. Zilveren draden

 87. Vertrouwde haven (Schipperstrilogie 3)

 88. In de schemering

 89. Smeulend vuur

 90. De dochter van de molenaar

 91. Niet zonder jou

 92. Als de lente komt

 93. Water en wind

 94. Onvoltooid verleden

 95. Zilver

 96. Hart op drift

 97. De mosselvisser

 98. De geur van wilde bloemen

 99. Hart van goud

100. Onrustig hart

101. Het portret

102. Gekleurd glas

103. Rood licht

104. Zoete melodie

105. Fout

106. Geheime liefde

107. Verboden brieven

108. Liefde?

109. Witte rozen

110. Hoeve Sofie (Vlastrilogie 1)

111. Gevaarlijk verlangen

112. De vlasfabriek (Vlastrilogie 2)

113. Bloeiend vlas (Vlastrilogie 3)

114. Onmogelijke liefde

115. Dostie (Schouwentrilogie 1)

116. Rumoer op Dostie (Schouwentrilogie 2)

117. Water rond Dostie (Schouwentrilogie 3)

118. Het Water Komt

119. Bakkersliefde (Bakkersliefde 1)

120. Zussenliefde (Bakkersliefde 2)

121. Citytrip

122. Onvoorwaardelijke liefde (Bakkersliefde 3)

123. Jubileumomnibus Gerda van Wageningen

124. Geschonden vertrouwen

125. De dochter van de lichtwachter (Vuurtorentrilogie 1)

126. Stilte voor de storm (Vuurtorentrilogie 2)
127. Als de lente komt

128. Hart op drift

129. Nieuwe liefde

130. Rood licht
131 Verduisterd licht
(Vuurtorentrilogie 3)

132 De zussen Verschoor (Biezen en riet 1)

133 Frannies familie (Biezen en riet 2)
134 Sara's dochter (Biezen en riet 3)

bottom of page